Zemní výkopové práce - Maj bagry - Zlínsky kraj

Přejít na obsah

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Zajistíme vám zemní a výkopové práce v jakémkoliv rozsahu. Provádíme hrubé terénní práce, velkoobjemové přesuny zeminy, skrývkové práce apod.


Pro zemní práce využíváme nejmodernější techniku a pravidelně obměňujeme a rozšiřujeme vozový park.

SEZNAM VYBRANÝCH PRACÍ

 • výstavba nových vodovodních a kanalizačních přípojek
 • výstavba nových vodovodních a kanalizačních řádů
 • bezvýkopovou technologii Berstlining
 • vtahování nové potrubí do starého
 • realizace výstavby chodníků
 • přemístění nebo uložení zeminy (skrývka, ornice)
 • hloubení jak pro stavby (základní desky, uložení septiků)
 • výkopy inženýrských sítí, kanalizací, vody, plynu
 • výkopy jezírek, jímek a výpustí
 • výkopy základů, bazénů, odkopání domů a izolace
 • terénní úpravy rovinatých i svažitých terénů
 • nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
 • rovnání a svahování terénů
 • výstavbu zpevněných ploch
 • zhotovení příjezdových cest a podkalí
 • pokládku betonových a kamenných obrubníků včetně dodání
 • havarijní opravy
 • výkopy a čištění rybníků a vodotečí
 • odstranění staveb
 • zahrnovací práce
 • monitoring a čištění kanalizačních přípojek
 • prodej kameniva a písku
 • prodej kanalizačního a vodovodního potrubí
 • prodej revizních a vodoměrných šachet
 • prodej kompletního sortimentu pro výstavbu vodovodů a kanalizacíMaJ Bagry, s.r.o.
Kostelany 39, PSČ 767 01

IČ: 07827784
DIČ: CZ07827784

majbagry@seznam.cz
608 710 978
Jiří Mihal jednatel stavební práce
777 188 861
Monika Mihalová DiS. jednatel obchodní oddělení, fakturace

Návrat na obsah